Які документи потрібні для проведення покрівельних робіт в Україні?

Які документи потрібні для проведення покрівельних робіт в Україні?

Кровля є одним з найважливіших елементів будь-якої будівлі. Вона захищає її від атмосферних впливів, таких як дощ, сніг, вітер і сонце. Тому важливо, щоб покрівельні роботи проводились якісно та відповідно до чинних нормативних документів.

В Україні вимоги до проведення покрівельних робіт регламентуються такими нормативними документами:

 • Будівельний кодекс України (ДБН В.2.2-3-2009)
 • Правила улаштування та безпечної експлуатації покрівель (ДНАОП 0.00-1.85-98)
 • Рекомендації з улаштування та експлуатації покрівель з бітумних матеріалів (ВБН 1.04-002-2003)

Відповідно до цих документів, для проведення покрівельних робіт необхідно мати такі документи:

 • Договір підряду між замовником та виконавцем робіт. У договорі мають бути зазначені такі дані: найменування та місцезнаходження сторін, предмет договору, строки виконання робіт, вартість робіт, порядок оплати та відповідальність сторін.

Договір підряду є основним документом, який регулює відносини між замовником та виконавцем покрівельних робіт. У договорі мають бути чітко визначені права та обов’язки сторін, а також відповідальність за неналежні виконання робіт.

 • Проект виробництва робіт (ППР). ППР розробляється виконавцем робіт та погоджується із замовником. У ППР мають бути зазначені такі дані: склад і послідовність виконання робіт, методи виробництва робіт, заходи безпеки та охорони навколишнього середовища.

ППР є документом, який визначає порядок проведення покрівельних робіт. У ППР мають бути зазначені всі необхідні заходи для забезпечення безпеки працівників та охорони навколишнього середовища.

 • Технічна документація на застосовувані матеріали та вироби. Технічна документація має відповідати вимогам чинних нормативних документів.

Технічна документація на застосовувані матеріали та вироби має містити інформацію про якість та характеристики цих матеріалів та виробів.

 • Документи, які підтверджують кваліфікацію працівників, які виконують покрівельні роботи. До таких документів належать дипломи про професійну освіту, свідоцтва про навчання та інші документи.
Советуем:  Скляні душові кабіни: як зробити вірний вибір?

Документи, які підтверджують кваліфікацію працівників, мають свідчити про те, що працівники мають необхідні знання та навички для виконання покрівельних робіт.

 • Додаткові дозволи, якщо вони вимагаються. У деяких випадках для проведення покрівельних робіт може вимагатися отримання додаткових дозволів, наприклад, від органів місцевого самоврядування або від Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Додаткові дозволи можуть вимагатися, наприклад, для проведення покрівельних робіт на об’єктах культурної спадщини або на об’єктах, розташованих у охоронних зонах.

У випадку проведення покрівельних робіт на багатоквартирних будинках, необхідно враховувати також положення Житлового кодексу України. Відповідно до цього кодексу, капітальний ремонт спільного майна багатоквартирних будинків проводиться за рахунок коштів власників приміщень у цих будинках. Для проведення капітального ремонту покрівлі необхідно рішення загального збори власників приміщень.

Таким чином, для проведення покрівельних робіт в Україні необхідно мати такі документи:

 • Договір підряду
 • ППР
 • Технічну документацію на застосовувані матеріали та вироби
 • Документи, які підтверджують кваліфікацію працівників
 • Додаткові дозволи, якщо вони вимагаються

При дотриманні цих вимог можна забезпечити високу якість і безпеку покрівельних робіт.

Додаткові вимоги до документації для проведення покрівельних робіт

Окрім перелічених вище документів, для проведення покрівельних робіт в Україні можуть вимагатися такі документи:

 • Документи, які підтверджують право власності на будівлю або споруду. Ці документи необхідні для того, щоб підтвердити, що замовник має право на проведення покрівельних робіт.
 • Документи, які підтверджують відповідність будівлі або споруди будівельним нормам і правилам. Ці документи необхідні для того, щоб переконатися, що будів